Nou projecte VEIS: Valorització de EGA per la Indústria i la Societat

El GRIB participa en aquest projecte el qual uneix els principals grups de bioinformàtica catalans que estan impulsant i liderant projectes dirigits a dissenyar, avaluar i, en última instància, implantar la infraestructura necessària en entorns clínics amb un clar component de la medicina personalitzada.

El GRIB participa en aquest projecte el qual uneix els principals grups de bioinformàtica catalans que estan impulsant i liderant projectes dirigits a dissenyar, avaluar i, en última instància, implantar la infraestructura necessària en entorns clínics amb un clar component de la medicina personalitzada. Per aconseguir aquest objectiu, el consorci compta amb 3 de les principals institucions hospitalàries de l’entorn.

L’objectiu principal és crear un ecosistema obert de tecnologies (Barcelona Computational Biomedical Ecosystem, BCBE) que cobreixi i s’adapti a les necessitats d’anàlisi i interpretació de dades òmiques i clíniques en entorns d’investigació i aplicació en biomedicina, a través de la base de dades EGA i el seu model federal Local EGA. Amb això es pretén la Valorització de EGA per a l’industria i la Societat (VEIEU). Aquest consorci cobreix un ampli espectre de coneixement des de l’àmbit de la recerca bàsica fins a la part més traslacional dins de l’activitat clínica diària. Aquesta proposta es divideix en diversos blocs interconnectats que cobreixen, des del disseny de les funcionalitats necessàries per a la investigació biomèdica incloses a la BCBE, la seva integració i posada en marxa en un entorn EGA, per a finalitzar amb la seva avaluació en casos reals d’aplicació, tant en el sector més clínic com en el molecular i bioinformàtic. Aquestes funcionalitats estan enfocades en la identificació, interpretació i gestió de dades òmics, així com de les dades clíniques i moleculars associades. Aquesta proposta establirà les bases perquè l’ecosistema proposat pugui ser utilitzat en altres centres de l’entorn així com, i més important, per mantenir i consolidar la posició de lideratge que té Barcelona en l’escena internacional en aquesta àrea gràcies a l’esforç i les inversions realitzades en els grups i institucions que formen part del projecte.

La UPF coordina aquest projecte que està cofinançat en un 50% per FEDER 2014-20 amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

  • #VEISris3cat #FEDERrecerca #FonsUECat