Núria López-Bigas guanya un ajut ERC Consolidator del Consell Europeu de Recerca

Núria López-Bigas, investigadora ICREA i cap del grup de recerca en Genòmica Biomèdica del GRIB (IMIM-UPF), ha guanyat un ajut ERC Consolidator recentment concedides pel Consell Europeu de Recerca (ERC).

Núria López-Bigas, investigadora ICREA i cap del grup de recerca en Genòmica Biomèdica del GRIB (IMIM-UPF), ha guanyat un ajut ERC Consolidator recentment concedides pel Consell Europeu de Recerca (ERC). Aquests ajuts es destinen al desenvolupament de projectes innovadors d’excel·lència per a investigadors joves consolidats amb una trajectòria post-doctoral d’entre 7 i 12 anys.

L’equip de López-Bigas centra la seva recerca en l’estudi del càncer des d’una perspectiva genètica. Les alteracions genètiques són, en darrer terme, les responsables de transformar una cèl·lula normal en una tumoral, i entendre la seva importància permet millorar el coneixement de la biologia de la malaltia i desenvolupar-ne millors tractaments. La majoria d’aquests estudis es centren en els canvis que s’observen a nivell de les regions codificants de l’ADN, és a dir, aquelles que contenen la informació per produir les proteïnes de la cèl·lula. Tanmateix, la resta del genoma, anomenat genoma no codificant, participa en la regulació d’aquest procés i les seves alteracions poden ser igualment rellevants. Tot i que els detalls del funcionament del genoma no codificant són encara desconeguts, estudis recents han descobert que certes mutacions en aquestes regions són responsables de certs tipus de càncer, com la leucèmia limfocítica crònica, una troballa en la que ha participat el grup de Núria López-Bigas.

El projecte a desenvolupar amb aquesta beca té com objectiu caracteritzar el paper de les mutacions en regions no codificants en els tumors més prevalents en la població. Aquest treball comptarà amb la col·laboració del Consorci Internacional del Genoma del Càncer, una organització creada per catalogar el perfil molecular de 50 tipus de càncer diferents. El projecte de López-Bigas, de 5 anys de duració, identificarà aquelles alteracions no codificants més rellevants per a la biologia del tumor mitjançant mètodes computacionals i explorarà noves estratègies terapèutiques que en puguin revertir els seus efectes mitjançant la creació dels corresponents models cel·lulars.

El Consell Europeu de Recerca, creat per la Unió Europea el 2007, és la primera organització del finançament europeu per a una excel·lent recerca de fronteres. Cada any, selecciona i finança investigadors de qualsevol nacionalitat i edat, per portar a terme projectes basats a Europa. L’ERC té un pressupost de més de 13 mil milions d’euros per al període 2014-2020 i és part del programa de recerca i innovació de la UE, Horitzó 2020. Fins a la data, aquesta organització ha finançat més de 5.500 dels millors investigadors en les diferents etapes de les seves carreres.