Núria López-Bigas, Premi Nacional al Talent Jove 2011 per la qualitat i excel·lència en recerca

El Premi Nacional de Recerca en la modalitat de Talent Jove té una dotació econòmica de 10.000 euros i reconeix els joves investigadors que en la seva trajectòria professional han destacat per la qualitat i excel·lència del seu treball.

El Premi Nacional de Recerca en la modalitat de Talent Jove té una dotació econòmica de 10.000 euros i reconeix els joves investigadors que en la seva trajectòria professional han destacat per la qualitat i excel·lència del seu treball.

Núria López-Bigas, doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona i professora d’investigació ICREA de la UPF, actualment dirigeix el laboratori de Genòmica Biomèdica del GRIB (IMIM-UPF). Amb anterioritat, va fer estades postdoctorals a l’European Bioinformatics Institut (EBI) de Cambridge (Regne Unit), continuant la seva trajectòria de recerca en el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

 

Nuria López-Bigas ha desenvolupat una impecable trajectòria en termes d’estades en centres internacionals de prestigi, finançament obtingut en convocatòries competitives, publicacions científiques en revistes d’alt impacte, i capacitat de captació i formació de col·laboradors. Entre els seus mèrits destaca el Career Development Award concedit pel Human Frontier Science Programme.

El seu àmbit de recerca correspon al de la bioinformàtica: aplicació dels mètodes computacionals a la gestió d’anàlisis i dades biològiques, havent obtingut resultats de rellevant interès sanitari amb aplicació clínica i industrial: IntOGen, Condel, Gitools, que ha publicat a les millors revistes de la seva especialitat:

•Perez-Llamas, C and Lopez-Bigas N. (2011), ” Gitools: analysis and visualization of genomic data using interactive heat-maps”, PLoS One, 6,e19541.
•Gundem G, Perez-Llamas C, Jene-Sanz A,Kedzierska A, Islam A, Deu-Pons J, Furney S and Lopez-Bigas, N (2010), “ IntOGen: Integration and data-mining of multidimensional oncogenomic data” Nature Methods, 7, 92-93.
•Gonzalez-Perez, A and Lopez-Bigas N (2011), “Improving the assessment of the outcome of non-synonymous SNVs with a Consensus deleteriousness score (Condel), Am J Hum Genet, 88(4):440-9.